Voet en onderbeen massage

Massage is zo oud als de mensheid. Intuïtief wrijven wij over een pijnlijke plek of over een gespannen lichaamsdeel. Een goede massage is heerlijk ontspannend voor lichaam en geest en stimuleert bovendien de stofwisseling. Massage houdt ons lichaam in goede conditie en kan blessures voorkomen. Een voet- en onderbenenmassage geeft ontspanning, niet alleen in je voeten, die je de hele dag dragen, maar in het hele lichaam. Het zorgt voor een goede doorbloeding en het stimuleert de energiestromen in het lichaam.

 

Er zijn echter wel een aantal contra-indicaties waarop gelet moet worden. Contra-indicaties zijn redenen waarom iemand niet of gedeeltelijk gemasseerd mag worden. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist.

Om er zeker van te zijn dat u gemasseerd mag worden, zal vooraf aan elke voetmassage een korte anamnese afgenomen worden. Let wel, indien ik niet volledig of verkeerd ingelicht wordt, kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel ten gevolge van een door mij uitgevoerde massage.

 

Er wordt geen massage toegepast bij de volgende contra-indicaties:

 • Koorts, griep, ontstekingen                                                                    
 • Ernstige circulatiestoornissen zoals trombose                                  
 • Ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling  
 • Infectieziekten                                                                                      
 • Ernstige vaatziekten                                                                    
 • Neuropathie                                                                                            
 • Psoriasis                                                                                                   
 • Bepaalde periode in de behandeling tegen kanker (schriftelijke toestemming nodig van de behandelende specialist/oncoloog)            
 • De eerste 12 weken bij een (risicovolle) zwangerschap
 • Besmettelijke huidziekten, bijvoorbeeld steenpuisten                         
 • Trombose                                                                                                                 
 • (Lymf) Oedeem                                                                                                          
 • Spataderen                                                                                                             
 • Open wonden aan de been                                                                                    
 • Het gebruik van Antidepressiva                                                                                
 • Het gebruik van Antibiotica of Ontstekingsremmers                                           
 • Burn-out                                                                                                                      
 • Operatief te behandelen aandoeningen                                                               
 • Extreme vermoeidheid of uitputting